3
2
1

פסיקה חדשה בנושא הולדה בעוולה

Procreation wrongdoing

במצבים שבהם נולד ילד עם מומים מולדים או תסמונת גנטי חמורה מבלי שהם אובחנו במהלך ההריון (למרות שניתן היה לגלותם) ייתכן ועומדת להורים עילת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון שעילתה "הולדה בעוולה".

 

מהי הולדה בעוולה ?

הולדה בעוולה הינה תביעת רשלנות רפואית בהריון המתייחסת לאותם מצבים שבהם נולד יילוד עם מוגבלות שמקורה בלקות מולדת (מומים מולדים, תסמונות גנטיות), כאשר רשלנות רפואית ו/או מחדלים של הצוות הרפואי הובילו לבואו לעולם של היילוד במומו. הטענה היא כי אילולא  התרשל הצוות הרפואי היה בפני ההורים המידע המלא והם יכלו להפסיק את ההריון.

בשונה מתביעות רשלנות רפואית אחרות, בתביעת הולדה בעוולה, התובע אינו טוען שהרופא גרם למגבלות או לנכות עצמה, אלא שמוגבלות זו יצאה מן הכוח אל הפועל בעקבות אותה רשלנות או מתן מידע לקוי.

הפסיקה החדשה בנושא הולדה בעוולה :

ביום 28.5.12 קבע בית המשפט העליון בע"א 1326/07 הלכה חדשה בכל הנוגע לתביעות רשלנות רפואית בהריון הידועות בשם "הולדה בעוולה". בית המשפט העליון קבע כי אין מקום עוד להכיר בעילת תביעה עצמאית של הילד בגין "חיים בעוולה". לעומת זאת, עילת תביעתם של ההורים במסגרת תביעת הולדה בעוולה הורחבה באופן משמעותי כך שהפיצוי שיינתן יוכל לספק מענה לרוב צרכיו של הקטין עד לאריכות ימי חייו.

 

לצד ההכרה העקרונית בעילת ההורים בגין הולדה בעוולה, בית המשפט העליון נדרש למספר סוגיות המתעוררות בקשר ליישום עילה זו:

 

  • הקשר הסיבתי בתביעות הולדה בעוולה – במסגרת הוכחת יסוד הקשר הסיבתי יש מקום להוכיח כי אלמלא רשלנות הרופא, ואילו כל המידע היה נפרש בפניהם, היו בוחרים הוריו של היילוד עם המוגבלות להפסיק את ההריון באמצעות ביצוע הפלה, ובכך היו נמנעים מהבאתו לעולם. בית המשפט קבע כי לשם הוכחת הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזקים השונים הנובעים ממומו של הילד, יש להראות, בשלב הראשון, כי אילו עמד בפני הוועדה להפסקת הריון מלוא המידע הרפואי הרלוואנטי היתה הוועדה מאשרת להורים את הפסקת ההריון. בשלב השני, ידרשו ההורים להראות כי הם אכן היו פונים לוועדה להפסקת הריון לשם קבלת האישור להפסיק את ההריון. לעניין זה קבע בית המשפט כי ראוי שהחלטת הוועדה להפסקת הריון תשמש גם מעין חזקה הניתנת לסתירה בדבר עמדתם של ההורים ביחס להפסקת ההריון. לדעתנו, יש בכך ריכוך של הוכחת הקשר הסיבתי אשר נדרש עד כה והעברת הנטל לכתפי הנתבעים להוכיח כי בנסיבות העניין היו ההורים מחליטים אחרת מהוועדה להפסקת הריון.
  • חישוב הפיצויים – בית המשפט קבע כי בתביעת ההורים בעילת הולדה בעוולה יש לפסוק רק את ההוצאות העודפות שנגרמות להורים עד הגיעו לגיל הבגרות. כלומר, אין מקום לפסוק להורים פיצויים בגין ההוצאות הרגילות הכרוכות בגידולו ילד בריא בתקופה שעד הגיעו לגיל בגרות.לאחר הגיעו של הילד לגיל הבגרות, יש לפסוק להוריו פיצויים בגין תמיכתם בילדם, הכוללת בין היתר, הוצאות קיום (בגין אי יכולתו של אותו ילד לצאת למעגל העבודה ולהשתכר), .ובגין כל ההוצאות שהם נאלצים או יאלצו להוציא לריפוי, טיפולים רפואיים ופארארפואיים סיעוד (עזרת צד שלישי לרבות מטפל זר), שיקום, הוצאות חינוך לרבות הוצאות נלוות, הוצאות דיור מותאם, ניידות וכו'. באותם מקרים בהם נולד ילד עם פגיעה תפקודית קשה מאוד סכום הפיצויים עשוי גם להגיע למעלה מ-10 מיליון ש"ח.
  • פיצוי בגין עוגמת נפש (כאב וסבל) – בית המשפט ציין כי במקרי הולדה בעוולה מתמשך הנזק הנפשי לאורך תקופת חייהם של ההורים אשר נדרשים עד כלות לטפל בילד. זהו נזק מתמשך וקשה המחייב פיצוי גבוה ומשמעותי. נזק זה הינו שונה ונפרד מן הפגיעה באוטונומיה שהיא פגיעה חד פעמית המתרחשת ברגע בו נשללה מההורים הבחירה.
  • פגיעה באוטונומיה – הזכות לאוטונומיה מוגדרת כ"זכותו של כל פרט להחליט על מעשיו ומאוויו בהתאם לבחירותיו, ולפעול בהתאם לבחירות אלה". זכות זו קנתה מקום של כבוד במשפט הישראלי. נזק זה עשוי לבוא בנפרד ובמובחן מנזקים אחרים – ממוניים ובלתי ממוניים, וכאשר אין חפיפה בין הנזקים, עשויים ההורים להיות זכאים לפיצוי נוסף בגין עצם הפגיעה באוטונומיה שלהם. הפיצוי בגין נזק זה תלוי בין היתר במידת ההפרה ובחומרת הפגיעה. כלומר, ככל שהמידע שלא נמסר חשוב יותר וככל שהאינטרס הנפגע קרוב יותר לליבת הזכות ומשפיע עליה בצורה משמעותית יותר – כך יגדל הפיצוי.

 

חשוב לדעת

פסק הדין שניתן לפני חודשים ספורים הינו תקדימי וגרר עימו חוסר וודאות גדול, בין היתר, בנושאי ההתיישנות והמועדים להגשת תביעות. לפיכך, הורים אשר נולד להם ילד עם מוגבלות כתוצאה מרשלנות רפואית צריכים להיות מודעים לפסק הדין ולפעול בהקדם האפשרי לבירור זכויותיהם.

משרדנו בעל ניסיון רב בניהול תביעות רשלנות רפואית בהריון ובלידה, ייצוג בתביעות הולדה בעוולה (אי גילוי מומים מולדים או תסמונות גנטיות) ועוד. ניתן לקבל במשרדנו ייעוץ ראשוני ללא התחייבות !

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס