3
2
1

מהי תביעת רשלנות רפואית ?

מהיא רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה אזרחית השייכת לתחום הנזיקין לפיצויים במקרים שבהם נגרם למטופל נזק בשל רשלנות מצידו של איש צוות או גורם רפואי כלשהו. למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות רשלנות רפואית כנגד המוסדות הרפואיים השונים כגון תביעות בתי חולים, תביעות קופות חולים תביעות רופא ועוד…

מהי חובת הזהירות המוטלת על הרופא ביחסיו עם המטופל ?

ככלל ניתן לומר שיחסי רופא חולה מקימים חובת זהירות כלפי המטופל. במסגרת חובה זו על הרופא לנקוט באותם אמצעי זהירות שבהם רופא סביר היה נוקט בנסיבות העניין. לעניין זה משנה האם המטופל פונה מיוזמתו שלו לרופא ומציג בפניו בעיה רפואית או שהמטופל מופנה לרופא על ידי מאן דהו. בשני המצבים מוטלת על הרופא חובת זהירות מושגית לנקוט כלפי המטופל באמצעי זהירות סבירים. אולם, עצם קיומה של חובת זהירות מושגית המוטלת על הרופא אינה מקימה, בכל מקר, חובת זהירות קונקרטית בין התובע לנתבע. , כאשר זו תקום רק כאשר האדם הסביר יכול היה, וצריך היה, בנסיבות הספציפיות של המקרה לצפות את התרחשות הנזק. כלומר, רמת הזהירות הנדרשת מרופא היא לנקוט באותם אמצעים שרופא סביר היה נוקט בנסיבות העניין.

בתי המשפט קבעו בעניין זה כי אמת המידה לבחינת רשלנות רפואית מבוססת על שיקול הדעת של הרופא הסביר בהתאם לנסיבות הקיימות לגבי החולה המסוים ובהתאם לנורמות הרפואיות שהיו מקובלות אותה עת בעולם הרפואה. אם כי אמירה כללית זו יש לסייג בכך שהפרקטיקה הרפואית אינה חזות הכל, וכבר נקבע בעבר כי היא, כשלעצמה, אינה יכולה לחרוץ את גורלה של שאלת ההתרשלות.

החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים סבירים וברמה המקובלת. במסגרת זו על הרופא לבסס החלטותיו על הידע העדכני הנתמך בספרות מקצועית, בניסיון קודם, ובהתאם לנורמות מקובלות אותה עת בעולם הרפואה.

מהם היסודות שיש להוכיח בתביעת רשלנות רפואית ?

  •  בשלב ראשון יש לבדוק האם הצוות הרפואי התרשל, כלומר, האם סטה מסטנדרט הטיפול הראוי בנסיבות העניין
  •  בשלב שני ובהנחה שהגורמים הרפואיים התרשלו יש לבחון האם קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין נזקו של המטופל. במסגרת זו, תיבחן, בין היתר, השאלה האם נקיטת דרך הטיפול הראויה יכולה הייתה למנוע את התרחשות הנזק
  •  בשלב השלישי יש להוכיח מהו נזקו של המטופל – מהם אחוזי הנכות שנותרו לו כתוצאה מהרשלנות ומהם כל אותם צרכים מיוחדים להם הוא יזדקק עד לאריכות ימי חייו כתוצאה מהפגיעה, כאשר צרכים אלה מתורגמים לתביעה כספית
  •  בהתאם לדין, כל טענה רפואית יש להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית, כך שבתביעות רשלנות רפואית יש להוכיח כל אחד מהיסודות שהזכרנו באמצעות חוות דעת רפואית ערוכה כדין

משרדנו משתף פעולה עם מיטב המומחים הרפואיים בארץ בתחומי הרפואה השונים אשר במקרים הראויים (ואנו מגישים תביעות רק באותם מקרים ראויים) נותנים חוות דעת המבססות את טענות התביעה.

אם נפגעת מרשלנות רפואית או שאתה חושד כי נגרם לך נזק מטיפול רפואי מומלץ לבדוק בהקדם עילת תביעה עם עורך דין רשלנות רפואית.

משרדנו בעל ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית בכל תחומי הרפואה. במשרדנו ניתן לקבל ייעוץ ראשוני להערכת סיכויים ושווי התביעה ללא התחייבות.

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון

 

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס