3
2
1

אשם תורם בתביעות נזיקין ורשלנות רפואית

אשם תורם בנזיקין / רשלנות רפואית

גם במקרים שבהם נקבעה אחריותו של המזיק והוטלה עליו חובה לפנות את הניזוק בגין אותם נזקים שהמזיק גרם להם, הרי שככל שלניזוק היה "חלק" בגרימת הנזק, ובמילים פשוטות הנזק נגרם גם באשמתו, יופחת הפיצוי שייפסק לניזוק בגין אותו "אשם תורם" שיש לייחס לו.

 

כך לדוגמא אם ייקבע כי נזקו של הניזוק הינו בסך של 1,000,000 ₪ ומתוך סכום זה יש לייחס לו 10% בגין אשם תורם, הרי שבסופו של דבר המזיק יחוייב בפיצוי של 90% בלבד מהנזק, היינו בסך של 900,000 ₪.

 

המבחן לקיומו של האשם התורם ולקביעת שיעורו הינו מבחן כפול. הדבר נכון לגבי כל תביעת נזיקין, לרבות תביעת רשלנות רפואית.

תחילה, על בית המשפט לבדוק אם נהג הניזוק כאדם אחראי ובזהירות סבירה, קרי האם נהג הוא כ"אדם סביר";

 

היה ונמצא כי התשובה לשאלה זו היא בשלילה, כי אז תחולק האחריות לנזקו של הניזוק בינו לבין המזיק על פי מבחן האשמה המוסרית, דהיינו על ידי הצבת מעשי הרשלנות של המזיק והניזוק זה מול זה בכדי להשוות ולהעריך את מידתם ומשקלם של מעשיו ומחדליו של כל אחד מהם.

 

משרד עורכי דין ניצן מרום ושות' מייצג תובעים בלבד בתביעות מורכבות לפיצויים בגין נזקי גוף, לרבות רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה, מימוש זכויות מול ביטוח לאומי, תביעות נכות לחברות ביטוח ועוד.

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון
כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס