3
2
1

רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע משטר של אחריות מוחלטת לפיו קיימת חובה לפצות נפגע אשר נגרמו לו נזקי גוף עקב תאונת דרכים, כאשר האחריות היא מוחלטת ומלאה, ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים.

 

בסעיף 8 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבע עקרון ייחוד העילה כאשר בהתאם לסעיף 8(א):

"מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון".

 

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי עקרון ייחוד העילה נועד לייעל ולפשט את ההליכים לנפגעים בעקבות תאונות דרכים כאשר העיקרון מאפשר לאותם נפגעים למצות את מלוא זכויותיהם בגין מכלול הנזקים שנגרמו לו במסגרת התביעה לפיצויים בעקבות תאונת הדרכים ללא הצורך להוכחת אשם מצד הגורם הפוגע.

 

הצד השני והמשלים של עקרון ייחוד העילה הינו כי הנפגע בתאונת דרכים ממצה עילתו במסגרת התביעה לפיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והפיצוי שייפסק לו נועד למצות את מכלול נזקיו, מבלי שהוא יוכל לתבוע מעבר לכך גם את המעוול הנוסף.

 לדוגמא:

כך לדוגמא רוכב אופנוע שהחליק כתוצאה מליקוי בכביש יוכל לתבוע את מבטחת רכבו ורק אותה בגין הנזקים שנרגמו לו. הוא לא יוכל לתבוע בתביעת נזיקין את העירייה ו/או האחראיים לליקוי בכביש. אותו הדבר גם לגבי אדם שנפגע באתר עבודה בתאונה שהוכרה גם כתאונת דרכים. מצד אחד הוא לא יצטרך להוכיח אשם כלשהו בכדי לזכות לפיצויים אולם מן הצד השני הוא יוכל לתבוע רק את מבטחת הכליה הפוגע ולא את המעביד והוא יהיה כפוף לעקרונות הפיצוי הקבועים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולא לעקרונות החלים בתביעות נזיקין אחרות.

 

והדבר נכון גם לגבי מקרים שבהם לאחר תאונת דרכים ארעה רשלנות רפואית וזאת כאשר התוצאה המזיקה היא בתחום הסיכון שיצרה התנהגות המזיק. רוצה לומר כי טיפול רפואי רשלני בנפגע לאחר תאונת דרכים וסיבוך של הפגיעה הינו תוצאה אפשרית של התאונה ומשכך התביעה במקרים אלה (למעט מקרים חריגים) תהיה כנגד הגורם המבטח במסגרת התביעה לפיצויים בגין תאונת הדרכים, כשתביעה זו תכלול גם את הנזקים שנגרמו כתוצאה מהרשלנות הרפואית מבלי שיש צורך להוכיח אשם כלשהו (בניגוד לתביעות רשלנות רפואית בהן יש צורך להוכיח התרשלות של הצוות הרפואי). מצד שני, לא ניתן לתבוע את הרופאים ויש למצות את העילה במסגרת התביעה כנגד מבטחת הרכב כשהפיצוי יהיה בהתאם לקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

במקרים שבהן לא חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא תהיה גם תחולה לעקרון הייחודיות וניתן יהיה להגיש תביעת נזיקין כנגד המעוול במסגרתה יהיה צורך להוכיח אשם. כך לדוגמא במקרים שבהם אין כיסוי ביטוחי, ככל שלנפגע קיימת עילת תביעה נזיקית (כגון ליקוי בדרך או פגיעה על ידי גורם אחר) הוא יוכל להגיש תביעת נזיקין כנגד המעוול בכפוף לדיני הנזיקין.

 

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג נפגעים להם נגרמו נזקי גוף קשים כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה ומיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון
כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס