3
2
1

בעייתיות הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית

הקשר הסיבתי ברשלנות רפואית

על המבקש לבסס זכותו לפיצוי על אחריות המזיק בתביעות רשלנות רפואית להראות כי נתקיימו במזיק יסודותיה של עוולת הרשלנות. יסודות אלה הם שלושה:

  1. חובת זהירות
  2. התרשלות
  3. ונזק

ואולם, תנאי הוא לאחריותו של המזיק כי התרשלותו היא שגרמה לנזקו של הניזוק, דהיינו, שקיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק.

 

קיומו של קשר סיבתי עובדתי בין טיפול רפואי רשלני או הימנעות רשלנית ממתן טיפול רפואי, לבין נזק שנגרם לחולה, נקבע באמצעות "מבחן הסיבה בלעדיה אין". לפי מבחן זה השאלה שעל בית המשפט לשאול את עצמו בטרם יקבע אם התקיים הקשר הסיבתי היא האם אלמלא התנהגותו הרשלנית של המזיק היה נגרם נזקו של הניזוק. רק אם התשובה לשאלה זו היא שלילית, יש לקבוע כי התקיים הקשר הסיבתי.

 

מקום בו נזקו של ניזוק הינו מחלה או ליקוי רפואי אחר, מעוררת סוגיית הקשר הסיבתי העובדתי קשיים מיוחדים, כאשר בחלק מן המקרים סיבת הליקוי אינה ברורה, וזאת אף אם הוכח כי המזיק נהג ברשלנות.

 

בהעדר קיומו של קשר סיבתי לא תתקבל תביעת רשלנות רפואית אף אם נקבע כי הצוות הרפואי התרשל בטיפול (אך לא רשלנותו היא שהביאה לנזקיו של הניזוק).

 

הבעייתיות נעוצה בטבעו של הנזק במקרים אלו, הן לאור העובדה שהידע הרפואי ביחס לגורמים להיווצרות המחלות מוגבל הוא והן בשל העובדה שמחלות וליקויים רפואיים עשויים להיות תוצאה של גורמים רבים.

 

מקום בו קיימת אי וודאות באשר לנסיבות המקרה, עלול הניזוק להימצא במצב בו אין ביכולתו להוכיח, על פי כללי ההוכחה "הרגילים" במשפט אזרחי, את יסודות עוולת הרשלנות, אף על פי שהותרתו בלא כל פיצוי תהא מנוגדת למטרות דיני הנזיקין ובלתי צודקת.

 

דוקטרינת "אובדן סיכויי החלמה" או דוקטרינת "הגברת סיכון ללקות במום או במחלה", שהינה צדו השני של אותו מטבע עשויה בנסיבות המתאימות לשמש כאחד הכלים העומדים לרשות בית המשפט בהתמודדות עם בעיית העמימות הראייתית המתוארת.

 

לפי דוקטרינות אלו, שעה שהתובע הוכיח כי הצוות הרפואי התרשל כלפיו, גם אם לא הצליח להראות את הקשר הסיבתי שבין נזקיו לאותה התרשלות בשל אותה עמימות, הרי שבאמצעות נתונים סטטיסטיים ניתן יהיה לבחון את שיעור אובדן סיכויי ההחלמה או שיעור הגברת הסיכון ללקות במום או במחלה ולפצות את התובע על פי אותו שיעור מתוך כלל הנזק שנפסק לו.

 

משרד עורכי דין ניצן מרום ושות' בעל ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה, תביעות נזקי גוף מורכבות ומימוש זכויות רפואיות מול ביטוח לאומי, צרו עימנו קשר עוד היום:

 

 

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס