3
2
1

העדר הסכמה מדעת – אי מתן הסבר לפני ניתוח לכריתת טחורים

העדר הסכמה מדעת

סוגיית ההסכמה מדעת לטיפול רפואי, מעוגנת בפרק ד' לחוק זכויות החולה, תשנ"ו- 1996.

 

על פי סעיף 13 לחוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן המטופל את הסכמתו מדעת, וזאת לאחר שהרופא המטפל נתן למטופל את המידע הדרוש לו באופן סביר, כדי לאפשר לו להחליט האם להסכים לטיפול המוצע. סעיף קטן (ב) לסעיף 13 הנ"ל, מפרט מה הוא אותו "מידע רפואי" אשר יש להציג בפניי המטופל: הדיאגנוזה והפרוגנוזה; תיאור מפורט של הטיפול המוצע; הסיכונים הכרוכים בו ובטיפולים חלופיים, ועובדת היותו חדשני, בנסיבות המתאימות.

 

החובה ליתן הסבר מפורט במסגרת הסכמה מדעת מקבלת משקל רב יותר ככל שאין מדובר בהתערבות ניתוחית דחופה, על אחת כמה וכמה ככל שמדובר בניתוח אלקטיבי. במצב דברים זה יש לאפשר למטופל לשקול בכובד ראש את הסיכויים והסיכונים, הכרוכים בפעולה הרפואית, בטרם יידרש ליתן הסכמתו.

 

 פסק דין העדר הסכמה מדעת

בפס"ד ת"א 21927-08 ל.ר. ואח' נ' מדינת ישראל, עברה התובעת ניתוח כריתת טחורים. עקב סיבוכים שנתגלו לאחר הניתוח, נדרשה התובעת לשתי התערבויות כירורגיות נוספות, אשר גרמו לה לנזקים בגוף ובנפש. מנסיבות המקרה עולה כי התובעת כלל לא קיבלה הסבר על שיטת הניתוח, בה הרופא המטפל תכנן לנתח, ואף לא נמסרו לה חלופות כירורגיות.

 

המדובר היה בשיטת ניתוח חדשנית ולכן, חובת הרופא המטפל ליתן למטופלת הסבר ממצה ולקבל הסכמתה לניתוח בשיטה זו, הינה חובה מוגברת. משהרופא המטפל כשל במילוי חובתו זו, נשלל מהמטופלת החופש לבחור בטיפול הרפואי המועדף עליה ובכך, נפגעה האוטונומיה שלה.

 

בית המשפט העמיד את נכותה של התובעת בפס"ד זה על 60% נכות רפואית ופסק לטובתה פיצויים בסך של למעלה מ-1 מיליון ₪, לרבות 450,000 ₪ בגין הפגיעה באוטונומיה וכאב וסבל.

 

משרד מרום ושות' בעל ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית, תביעות פיצויים בגין נזקי גוף קשים ומימוש זכויות מביטוח לאומי וחברות ביטוח.

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון
כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס