3
2
1

ייצוג בועדות רפואיות מטעם הביטוח הלאומי

ייצוג בוועדה רפואית

מאמר זה מיועד לספק כלים ומידע ראשוני לנפגעים העומדים בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי. במאמר נסביר מהי ועדה רפואית, כיצד להתנהג בועדה, ערעור על ועדה רפואית, עורכי דין לביטוח לאומי וייצוג בועדות רפואיות.

 

מהי ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי ?

 

בוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי יושב רופא אשר תחום התמחותו הינו בתחום הפגיעה הרלוואנטית. הרופא אינו עובד של המוסד לביטוח לאומי. במקרה שבו נגרמה פגיעה במספר תחומי רפואה יופנה הנפגע לייעוצם של פוסקים רפואיים נוספים מטעם הביטוח הלאומי. בנוסף לרופא יושב בוועדה הרפואית גם מזכיר הועדה הרפואית שהינו עובד המוסד לביטוח לאומי ובסמכותו לזמן את הרופאים בהתאם להתמחותם המקצועית.

 

 

הוועדה הרפואית מעיינת במסמכים הרפואיים שמציג בפניהם הנפגע, צילומי הדמייה, תוצאות בדיקות ועוד. יש בכוחה גם לפנות למוסדות רפואיים ולבקש לעיין בתיקים רפואיים רלוואנטיים של הנפגע. הרופא בועדה הרפואית בודקת את הנפגע ועל סמך הבדיקה והמסמכים הרפואיים קובעת הוועדה הרפואית את נכותו הרפואית של הנפגע. לועדה אף יש סמכות להפנות את הנפגע לבצע בדיקות משלימות לצורך השלמת החלטתה בדבר הנכות הרפואית (כגון צילומים ועוד).

 

 

בתביעות לנכות כללית הועדה הרפואית קובעת את הנכות הרפואית ובמידה והנפגע יעבור את הסף הרפואי הנדרש עפ"י חוק הוא יופנה לועדה לבחינת אובדן כושר השתכרותו. בתביעות לנכות מעבודה על הועדה הרפואית לקבוע בנוסף לנכותו הרפואית של הנפגע גם את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין התאונה. רק נכות הקשורה לתאונה תזכה את הנפגע בנכות רפואית ובזכויות מתאימות (בניגוד לקצבת נכות כללית שם כל נכות, ולא רק כזו הקשורה לתאונה, רלוואנטית).

 

 

האם ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית ?

 

 

על הוועדה הרפואית מדרג ראשון יש אפשרות לערער בתוך שלושים יום למוסד לביטוח לאומי, ובעקבות כך מתכנסת וועדה רפואית לעררים לדון בערעור אשר הגיש הנפגע. למותר לציין כי גם למוסד לביטוח לאומי יש זכות לערער על הנכות.

 

האם עורך דין יכול לייצג אותי בועדה הרפואית ?

 

עורך דין יכול לייצג את הנפגע בועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. הנפגע חייב להיות נוכח בועדה, אולם לעורך הדין מותר לטעון בפני הועדה להציג בפניה את החומר הרפואי ועוד. זאת להבדיל מכל אותם מרכזים למימוש זכויות אשר קמו בשנים האחרונות ולהם אסור לייצג נפגעים בפני הועדה הרפואית.

 

מהי ועדה רפואית לעררים מטעם המוסד לביטוח לאומי ?

 

בוועדה רפואית לעררים יושב מזכיר הוועדה הרפואית וכן שלושה רופאים. לא כל הרופאים חייבים להיות בתחום הפגימה הרלוואנטי, אך לא יכול להיות מצב שאף אחד מהם לא יהיה מומחה בתחום הנתבקש. גם בפני הועדה הרפואית לעררים ככל שיש מספר פגימות, ייתכן שהנפגע יופנה לייעוץ אצל פוסקים רפואיים רלוואנטיים אשר על סמך חוות דעתם תסכם הועדה לעררים את דיוניה.

 

חברי הוועדה הרפואית לעררים מעיינים בנימוקי הערעור ובמסמכים החדשים שהוצגו בפניהם וכן בודקים מחדש את התובע. וועדה רפואית לעררים בסמכותה להגדיל את אחוזי הנכות וכן להפחית את אחוזי הנכות בין שנתבקשה ובין שלא נתבקשה.

 

האם יש טעם בערעור על הועדה הרפואית ?

 

ככל שיש עילה (ואין מדובר בפגיעה קלה שאינה מותירה נכות) בהחלט מומלץ לערער על הועדה הרפואית מדרג ראשון שכן הועדה הרפואית לערערים בסמכותה לבחון מחדש את הנפגע והחומר הרפואי שמוצג בפניה ומסקנותיה בהחלט יכולות להיות שונות מהועדה מדרג ראשון.

 

האם צריך להיות מיוצג על ידי עורך דין בועדה הרפואית לעררים ?

 

מבחינה פורמאלית אין הכרח ונפגע רשאי לייצג את עצמו. מניסיוננו במקרים רבים ייצוג על ידי עורך דין משפר בהרבה את סיכוייו של הנפגע למימוש זכויות מול ביטוח לאומי, וזאת מכיוון שנדרשת ידיעה הן משפטית והן רפואית. נדרשת ההבנה בהצגת המסמכים הרלוואנטים לפגיעה וה"ראיות" הרפואיות שיתמכו בתלונות. נדרשת הידיעה בהעלאת הטיעונים הנכונים המזכים בנכות רפואית (לעיתים הנפגעים מתמקדים בתלונות שכלל אינם מזכים אותם בנכות בעוד שתלונות אחרות שהן החשובות יותר לא זוכות למספיק התייחסות). הדברים נכונים מקל וחומר שעה שהועדות מטעם הביטוח הלאומי לרוב לא יצאו מגדרם בכדי לקבוע אחוזי נכות – ומה שלא ייטען בפניהם לא יזכה להתייחסות מיוזמת חברי הועדה.

 

האם ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית לעררים ?

 

ערעור על וועדה רפואית לעררים הינו באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי בתוך שלושים יום בשאלה משפטית בלבד. לא ניתן לערער על נושאים רפואיים. כך למשל אם הועדה לא התייחסה לצילומים רפואיים או לחוות דעת רפואיות שהוצגו בפניה או אם מומחה לא מתאים בדק את הנפגע ניתן להגיש ערעורים.

 

האם יש יתרון בייצוג על ידי עורך דין בועדות הרפואיות לעומת מרכזים למימוש זכויות ?

 

כפי שציינו לעיל, רק לעורך דין מותר לטעון בפני ועדות רפואיות (מעבר לנפגע כמובן). לפיכך, כאשר פונים למרכז למימוש זכויות (כדוגמת "זכותי" ואחרים) צריך לדעת כי הם אינם רשאים לטעון בפני ועדות רפואיות כשם שעורכי דין רשאים. מרכז למימוש זכויות אף אינו רשאי לבצע שום פעולה משפטית המיוחדת עפ"י חוק רק לעורכי דין. כך למשל, הם לא יוכלו להגיש תביעות לבית הדין ולייצג את הנפגע בפני בית הדין.

 

משרדנו מעניק ייצוג מלא בתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי הן בפן הפרוצדוראלי של הגשת הטפסים המתאימים, הן בפן הרפואי באיסוף החומר הפניית הנפגע לבדיקות המתאימות והן בפן המשפט. משרדנו מלווה את הלקוח מתחילת הטיפול בתיק ועד הופעה וייצוג בפני הועדות הרפואית והעלאת טיעונים בשם הלקוח, לרבות הגשת ערעורים ותביעות לבית הדין וייצוג בכל הערכאות לרבות בבית הדין הארצי לעבודה.

 

למידע נוסף, ופגישת ייעוץ חינם:

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון
כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס