3
2
1

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

למשרד ניסיון רב בייצוג נפגעים בתביעות למימוש זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי עקב פגיעות בעבודה או עקב תנאי העבודה.

 

תורת המיקרוטראומה הינה יציר הפסיקה ובאה לתת מזור לאנשים שנפגעו בעבודתם אך אינם נכנסים לתוך ההגדרה היבשה של החוק לעניין מחלת מקצוע או תאונה בעבודה המוגדרת כאירוע פתאומי ובלתי צפוי, שאירע במועד ובמקום הניתנים לאיתור, וגרם לנזק או לפגיעה.

 

לשם המחשה ניקח עובד שכל חייו עובד כנהג מקצועי ונוסע מדי יום ביומו בדרכים ועל כבישים משובשים והתפתחה אצלו פגיעה בגב אשר התגבשה שנים על גבי שנים ואינה פגיעה שאירעה עקב אירוע פתאומי, אם כן כיצד יוכל לתבוע אותו עובד שכן ברור לכל כי הפגיעה בגב הינה קשורה קשר ישיר לעבודתו.

כדי ליתן מענה לסיטואציות אלה נוצרה על ידי בית הדין תורת המיקרוטראומה.

 

אם כן מהי תורת המיקרוטראומה ומה התנאים שלה ?

האחד – קיומן של פגיעות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע. הדוגמה המובאת בדרך כלל להמחשת אופן קרות הנזק האמור הינה של טיפות מים המחוררות חור באבן שהן פוגעות בה

 

לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע.

השני – על מנת להוכיח קיומה של מיקרוטראומה כאמור, דרושה חוות דעת של מומחה רופא, המתמנה על ידי בית הדין במקרים המתאימים, היכול להבחין בין פגיעות זעירות מצטברות לבין תהליך תחלואתי מתפתח בהדרגה בשל הרעה נמשכת והולכת במצב בריאותו של הנפגע ללא קשר לתנאי העבודה.

 

תביעות להכרה במחלת מקצוע הן תביעות מורכבות, ולפיכך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום כבר מן השלב הראשון.

 

 

משרדנו מלווה את לקוחות המשרד לאורך כל שלבי הטיפול בתיק, החל משלב איסוף החומר הרפואי הרלוואנטי, טיפול בכל השלבים הבירוקרטים לרבות למילוי טפסים והגשתם, הכנת התיק מבחינה רפואית ומשפטית, ייצוג בכל הערכאות המשפטיות לרבות בית הדין הארצי ובועדות הרפואיות וועדות לעררים.

 

אם נפגעת הנך סובל מנכות עקב תנאי עבודתך מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום לצורך בירור מלא וממצה של זכויותיך.

 

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס