3
2
1

זכויות נפגעי עבודה

זכויות תאונות עבודה

משרדנו מייצג אלפי לקוחות בתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי – ענף נפגעי בעבודה להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה ולמיצוי זכויותיהם עקב הפגיעה בעבודה. קצבת נפגעי עבודה נועדה לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה ונגרמו להם הפסדי שכר עקב הפגיעה בכושרם לעבוד.

מהי תאונת עבודה

פגיעה בעבודה העשויה לזכות בקבלת תגמולים מהביטוח הלאומי, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

לעניין זה תאונת עבודה כולל תאונה תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך לעבודה ובחזרה מהעבודה כמפורט בחוק הביטוח הלאומי. כמו כן, נכללות מחלות לפי רשימת המחלות המוגדרות שנקבעו בתקנות, שהמבוטח חלה בהן עקב עבודתו, וכן מצבים נוספים של פגיעה עקב תנאי העבודה העומדים בתורת המיקרוטראומה.

נכות / מוות כתוצאה מפגיעה בעבודה

 

  • אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה בתאונת עבודה, יהיה הנפגע זכאי לקצבה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.
  • אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני המשפחה שהיו תלויים בו קצבת תלויים או מענק פטירה.
  • בנוסף, נפגע שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל בנפגע מטעם קופת החולים.

 
משרדנו מעניק ייצוג מלא בתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה ולתשלום דמי פגיעה ו/או מענק ו/או קצבת נכות מעבודה, לרבות מילוי הטפסים ותיאור אירוע הפגיעה באופן המדוייק והמלא להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה ולזכאות לקצבת נכות מעבודה, צירוף האישורים הרפואיים הדרושים לצורך ההכרה, הכנת הנפגעים לקראת הדיון בוועדות הרפואיות השונות, ליווי וייצוג הנפגעים בפני הוועדות הרפואיות השונות, ערעורים וייצוג משפטי בבתי הדין.

 

אתם מוזמנים ליצר עימנו קשר עוד היום

 

יצירת קשר
לפרטים צלצלו: 03-6090860
שם
דוא"ל
טלפון

 

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס