3
2
1

עורך דין תאונות עבודה

תאונות עבודה

על פי הערכות, נפגעים בישראל מדי שנה אלפי עובדים בתאונות עבודה, החל מתאונות קלות המסתיימות בהיעדרות של מספר ימים מהעבודה וכלה בתאונות קשות הגורמות לנכות תפקודית קשה ואובדן כושר עבודה לצמיתות.
נפגעי תאונות עבודה עשויים להיות זכאים לזכויות והטבות מגופים ומקורות שונים ועל כן מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום לצורך מימוש מלוא זכויות הנפגע.

 

זכויות נפגע בתאונות עבודה

נפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל זכויות והטבות מביטוח לאומי (כך לדוגמא: דמי פגיעה, מענק או קצבת נכות, מימון הוצאות רפואיות דרך קופ"ח, שיקום ועוד).
במקרים רבים ייתכן ותעמוד לנפגע תאונת עבודה עילת תביעה בנזיקין והוא יהיה זכאי לקבל פיצויים מהמעביד ו/או מזמין עבודה ו/או קבלן ו/או גורמים נוספים בשל הנזקים שנגרמו לו תוך כדי ובמהלך עבודתו, וזאת כאשר תאונת העבודה אירעה עקב רשלנות או מחדל או הפרת הוראות בטיחות ע"י אותו גורם.

 

בנוסף, במידה והעובד היה מבוטח בפוליסת ביטוח רלוואנטית (כגון פוליסת ביטוח חיים עם מרכיב של נכות מתאונה או פוליסת אובדן כושר עבודה) ייתכן ותהיה לו זכאות לקבלת קצבאות ו/או פיצויים מחברת ביטוח.
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 והתקנות שהוצאו מכוחה מסדירות את נושא הבטיחות בעבודה (הפקודה מתייחסת גם לנושא בריאות בעבודה ורווחה בעבודה).

 

תקנות הבטיחות בעבודה מסדירות נושאים ספציפיים וקובעות הוראות בטיחות חשובות בנושאים אלה, כגון: בטיחות בעבודה עם מכונות חקלאיות, עבודות בנייה, עגורנים, עבודות בגובה, ציוד מגן אישי, עבודה עם סולמות, טרקטורים, עגורנים, עבודות עם חומרים מסוכנים  וכו'.
בנוסף ניתן דגש רב לנושא של מסירת מידע והדרכה של עובדים והדבר זוכה לביטוי נרחב בחוק ארגון הפיקוח על העבודה והתקנות מכוחו.
ישנם כמובן חוקים ותקנות נוספות שמטרתם להסדיר את נושא הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית, וזאת כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ככל הניתן.

הדוגמאות למקרים בהם יכולה להיות עילה לתביעת נזיקין עקב תאונת עבודה הינן רבות ומגוונות, ומשרדנו טיפל ומטפל באלפי נפגעים כתוצאה מתאונות עבודה ותאונות שונות

 

תביעות תאונות עבודה נפוצות

 

 • נפילות של עובדים מגובה, כגון: נפילות מגגות, משטחי עבודה ופיגומים.
 • נפילה מסולם.
 • פגיעות כתוצאה ממעליות ומנופים שקרסו.
 • פגיעות כתוצאה מעבודה עם מכונות והילכדות בחלקים נעים של מכונות.
 • תאונות באתרי בנייה.
 • אי אספקת הדרכה ו/או הוראות זהירות ו/או דגשי בטיחות.
 • אי אספקת ציוד מגן.
 • פגיעה כתוצאה מקריסת מבנים.
 • פגיעה כתוצאה מנפילה של כלי עבודה ו/או חומרי בניין.
 • פגיעה בעבודה עם מכונות חקלאיות.
 • נזקים עקב עבודה עם חומרים מסוכנים.
 • פגיעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או שריפה ו/או דליפת חומרים מסוכנים ו/או רעלים.
 • נזק בשל הרמת משא כבד.
 • פגיעה עקב שיטת עבודה לקויה שהונהגה על ידי המעביד ועוד.

 

במידה ונפגעת בתאונת עבודה מומלץ:

לדווח על תאונת עבודה למעביד בהקדם האפשרי, לתעד ולצלם תמונות ממקום הארוע ו/או הפגיעה, לבדוק אם היו עדים לתאונה ולשמור את פרטיהם, לפנות לקבלת טיפול רפואי מתאים תוך אזכור העובדה כי הפגיעה ארעה במהלך עבודה ולוודא כי הדברים אכן נרשמים כך בתיק הרפואי, לאסוף תיעוד רפואי, קבלות והוצאות עקב הפגיעה ולפנות לעורך דין העוסק בנזיקין וביטוח לאומי, ובאופן ספציפי בתאונות עבודה בטרם נקיטת הליכים כלשהן (הן מול המעביד והן מול הביטוח הלאומי).

 

יש לציין כי כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה הוא זכאי  לקבל פיצוי מחברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב אשר בו נסע או נהג  וזאת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. החוק והפסיקה מרחיבים את המקרים להכרה בתאונה כתאונת דרכים, ולפיכך, בכל תאונה בה מעורב, גם אם בעקיפין, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לצורך בחינת דרכי הפעולה ומיצוי זכויות הנפגע בצורה האופטימלית.

 

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג נפגעי תאונות עבודה ומייצג אלפי נפגעים בתביעות נזיקין בגין תאונות עבודה וכן בתביעות למימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי.

כל הזכויות שמורות © ניצן מרום ושות`
Join our Rss Feed Visit on facebook ניצן מרום בגוגל פלוס